Privacyverklaring


Om als vzw een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij soms met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens, in lijn met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).


Wie zijn we


klankennest.be, klankennest.com en nidsonore.fr

Klankennest vzw

Pilaarstraat 14, 9820 Merelbeke

+32 (0)479 333 847 (Huis Alma)


Doeleinden en verwerkingsgronden


Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van onze dienstverlening of taak als vzw
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden of voor jouw veiligheid


Cookies


Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën.


Links naar derden


Onze site bevat links naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Klankennest vzw draagt geen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden. Het privacybeleid dat hier beschreven wordt heeft enkel betrekking op de site van Klankennest vzw.


Proportionaliteit


We beperken ons tot het vragen en bijhouden van strikt noodzakelijke gegevens en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.


Doorgifte


We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.


Bewaring


We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak.


Rechten


Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:


  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven


Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.


Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze pagina. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen de maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.


Profilering


Wij maken geen gebruik van profilering.


Big data & tracking


Wij maken geen gebruik van big data en tracking.


Contactgegevens


Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail of per brief naar Klankennest vzw, Pilaarstraat 14, 9820 Merelbeke


Klachten inzake privacy kunnen gericht worden aan:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Klankennest

Klankennest vzw is een gezelschap voor jonge kinderen en hun ouders, waar ze in dialoog gaan en experimenteren met muziek, dans & beeldende kunst.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

2021 - 2024 Klankennest vzw
In samenwerking met Wild van Vorm